Otizm Testleri İle Erken Teşhis

Otizm Testleri İle Erken Teşhis

Otizm Testleri İle Erken Teşhis

  • 12 July 2019
  • Özel Eğitim Koçum

Otizmli çocuğun karakteristik özellikleri ve belirtileri baz alınarak otizm testi hazırlanır.Bu testler ilk başta aileler doldurmaktadır.Tabiki bu testlerin haricinde uzman görüşü ve değerlendirmesi gerekmektedir.Otizm şüphesi bulunan bir çocuğun tüm davranışları gözlemlenir.Otizm test çeşitlerini inceleyelim.

Cars Derecelendirme Sistemi

Otizmli olduğunu düşünülen çocuğun gözlemlenmesidir. Uzmanlar tarafından bu testte; konuşma becerisi, adaptasyon, vücut kullanımı ve sosyal ilişkiler takip edilir.

M-Chat (Küçük Çocuklar İçin Otizm Tarama Testi)

Simon Baron Cohen tarafından soru testi hazırlanmıştır. 18 aya kadar olan çocuklar için bu test uygulanır. Test anne, baba, çocuk ve doktorun katılımıyla yapılır.

4 Yaş Ve Üstü Çocuklar

Yapılan bu testte sosyal yapı ve iletişim becerilerini kapsayan 40 soruluk test yapılır.

İki Yaş İçin Tarama Testi

İki yaş ve altında olan çocuklar için bu test uygulanır. Çocuğun taklit etme, dikkat kontrolü, oyun ve motor hareketleri takip edilir.

M-Chat Otizm Testi Nedir?

Otizm testlerinde en çok kullanılan test çeşitidir. Değiştirilmiş erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeği M-Chat testi uygulanır. 18, 30, 36 aylık çocuklar için bu test yapılır. Test sayesinde otizmin belirtileri araştırılarak tespit edilmeye çalışılır.

15 veya 20 dakika süren bu testte 23 soru bulunur. Otizm olup olmadığı belirlenir. Otizm tanısı koyulursa biran önce eğitime başlanmalıdır. Erken teşhis ve eğitim sayesinde görülecek zararlar en aza indirilmiş olunur. 23 soruda üçünde veya altısında kritik maddesinin herhangi ikisinde başarısız olan çocuk, otizm açısından risk altında olduğunu söyleyebiliriz.

Sorulan sorulara annesi, babası veya bakıcısı cevap verebilir. Çocuğun mevcut durumu düşünülerek en iyi cevabın verilmesine özen gösterilmelidir. Örneğin: bir davranışı bazen yapıyor. Bazen yapmıyorsa hiç yapmıyor cevabı verilmesi daha doğru olacaktır.

Erken Teşhis Neden Önemlidir?

Aile, çocuğun otizmli olup olmadığını 18 ay ile 24 aydan sonraki zamanlarda fark edebilir. Bu zamandan önce erken teşhis testi uygulanabilir. Otizmli olduğu düşünülen çocuk çevresindeki kişilerle iyi iletişim kuramaz. Yaşıtlarına göre konuşmada güçlük çeker. İletişim esnasında göz teması kuramaz. 12 aylık çocuğun bir ses çıkararak gevelememesi, el işaretleri yapamaması, 16 aylık olmasına rağmen bir kelime söyleyememesi, 24 aylık olduğunda iki kelime söyleyememesi durumlar gözükebilir.

Çocuklukta ilk 5 yaş beyin gelişimi için en önemli dönemdir. Çocuğun gelişim özelliğinin olduğu bu dönemde öğrenme yeteneği doğrudan etkileniyor. Otistik çocuklarda sinir ve beyin hücreleri arasında kurulan bağlantı sayısı azdır. Sağlıksız özellikler taşır. Çocuğun beyin ve sinir sisteminin gelişimi için sürekli takip edilmesi gerekmektedir.

Çocukları eğiten eğitimciler okul öncesi eğitim verildiği takdirde, okulda başarılığı olacağını söylemiş ve kanıtlamıştır. Çocuklarda okul öncesi eğitimin önemi özel ihtiyaç isteyen çocuklarda daha çok önem taşır.

Otizm yaşam boyu devam eder. Tamamen geçmez. Bir ilacı yoktur. Erken teşhis ile ortaya çıkacak zarar en aza indirilir. Verilecek eğitim sayesinde %70’e varan düzelmeler görülmüştür. Verilecek eğitimin yanında; çocuğun özellikleri, becerileri, yetenekleri, aile ve sosyal çevre yakından takip edilmelidir.