Özel Eğitim Nedir?

Özel Eğitim Nedir?

Özel Eğitim Nedir?

  • 10 July 2019
  • Özel Eğitim Koçum

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için özel yetiştirilmiş personel tarafından eğitim vererek, bireylerin özelliklerine göre verilen eğitime özel eğitim denir.

Hangi Bireyler Özel Eğitime İhtiyaç Duyar?

Özel eğitime ihitiyaç duyan bireyler,farklı nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri bakımından yaşıtlarına göre normalden anlamlı farklılık gösteren bireylerdir.

Doğum öncesi ve doğum sonrasında bilinmeyen nedenlerden dolayı; kişisel, dil, hareket, fizik, sosyal, duygusal gelişmelerinde yetersizlik yaşayan kişiler bu gelişmelerinde yetersizlik ve gerileme görülen bireyler.

Toplumdan farklı özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan özel eğitimde;

Üstün yetenekleri olan bireylere eğitim vererek onu en üst düzeye çıkarır.

Yetersiz olan engeli ortadan kaldırarak önler.

Engelli olan bir bireyi eğitim sayesinde kendini özgür hale getirmek.

Eğitim ile birlikte onu topluma kazandırır. Bağımsız, özgür ve üretici bir birey olmasını destekleyecek becerileriyle verilen eğitimdir.

Özel Eğitim Neyi Öğretir?

Genel eğitime bağlı olarak içerik yönünden neyi öğretebileceği farklılık gösterebilir. Bireylerin kendine sahip olduğu veya öğrendiği beceri, yetenek, kabiliyet gibi özelliklerini yetersizlikten etkilendikleri için özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yoğun ve sistematik biçimde öğretilir.

Örnek verecek olursak; giyinme, yemek yeme, soyunma gibi becerilerini çocuklar anne veya babalarını izleyip, gözlemleyip ve taklit ederek öğrenirler. Özel eğitimde programın içeriğini bireyin özel ihtiyaçları belirler.

Özel Eğitimin Temel İlkeleri

Özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireyler; ilgi, yetenek, beceri, isteklerin yönünde ve miktarında özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilir.

Bireye bir hastalık nedeniyle tanı koyuldu. Bir ebeveyn olarak özel eğitim almasını düşünüyorsanız, erken zamanda karar verilmesi gerekmektedir.

Özel eğitim alacak kişi sosyal ve fiziksel çevreden ayırmadan, eğitim verilmelidir.

Bireyin eğitim performansları dikkate alınır. Sahip olduğu beceri ve yeteneklere ait amaç, içerik ve öğretim süreçleriyle karşılaştırılarak yetersiz alanlar giderilmeye çalışılır. Sahip olduğu alanları güçlendirmek içinde eğitim verilir.

Özel eğitim alacak birey için eğitim programı hazırlanır ve o program doğrultusunda eğitim çalışmaları yapılır. Eğitim bire bir bireye özel olarak verilir.

Birey özel eğitim alırken, anne ve baba da eğitimin birçok alanına katılması sağlanır.

Özel eğitime destek veren sivil toplum kuruluşlarına da önem verilir. Onların da görüşleri alınır.

Özel Eğitimin Amaçları

Toplum içinde kendi ayakları üstünde durabilen, diğer kişilerle iletişim kuran, iş birliği sayesinde çalışan, çevresine ve arkadaşlarına uyum sağlayan, hayata pozitif bakan ve üreten birey olarak yetişmelerini sağlar.

Bireyin beceri, yetenek ve kendine bakılabilirliği dikkate alınarak, tek başlarına yaşamaları ve temel hayat için yaşam faaliyetlerini geliştirmelerini sağlar.

Verilen eğitim sayesinde üst eğitim, iş, meslek ve hayata hazırlanmalarını sağlar.

Bireylerin Özel Eğitime İhtiyaç Duymasına Yol Açan Nedenler

Bireyler farklı nedenlerden dolayı özel eğitime gerek duyarlar. Bu nedenler üç grupta toplanır. Doğum öncesinde, doğum anında ve doğum sonrasında bu nedenler ortaya çıkar.

Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler

Genetik nedenler

Kromozonal nedenler

Doğuştan ortaya çıkabilecek diğer bilinmeyen nedenler

Annenin yaşı

Annenin farklı hastalıklar nedeniyle doğum öncesinde veya esnasında kullandığı ilaçlar

Annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi

Annenin hamilelikle alkol, sigara gibi zararlı içecekleri kullanması

Annenin hamilelik döneminde radyasyona maruz kalması

Annenin geçirdiği psikolojik durumlar sonrası travma geçirmesi

Annenin geçirdiği ama söylemediği diğer hastalıklar

Bilerek veya bilmeyerek akraba evliliği yapmak

Anne ve baba arasındaki kan bağlarının uyuşmaması

Doğum Sırasında Oluşan Nedenler

Erken veya geç doğum yapmak

Oksijen yetmezliğine maruz kalmak

Doktor, ebe, hemşire ve hastane personelinin doğum esnasında yaptıkları hatalar

Riskli ve zor doğum yapmak

Aletli doğum yapmak

Doğum Sonrasında Oluşan Nedenler

Bebeğin bulaşıcı hastalık geçirmesi

Enfeksiyon bulaşması

Fiziksel ve ruhsal travmalara maruz kalmak

İstismara uğramış olmak

Bilinmeyen kazalar geçirmek

Doğal afetler ve savaşlar

Zehirlenmek

Yetersiz ve dengeli beslenmek

Tıp olarak yanlış tanı, teşhis ve tedaviye bağlı müdahaleler