HİZMETLERİMİZ

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Özel Eğitim Koçluk Merkezi olarak amacımız çocuklarımıza zeka testlerini uygulayarak onları tüm yönleri ile değerlendirmek ;zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve ruhsal yönlerini tanıyarak gelişimleri konusunda ailelere rehberlik etmektir.

Gelişim Değerlendirme Testleri

Gelişim Değerlendirme Testleri

Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir.

Dikkat ve Performans Testleri

Dikkat ve Performans Testleri

Özellikle okul çağındaki çocukların dikkat dağınıklığı sorunun tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. 14 satırlık testin her bir satırı 20 saniye süre ile sınırlıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Çocuğun zekası normal veya normalinde üstünde olur ancak dinleme, düşünme, kendini ifade etme, algılama, okuma, yazma becerilerinin tamamında yaşıtlarına oranla zekasında başarı seviyesi düşüktür.

Türkçe Math

Türkçe Math

İlkokulun ortalarına doğru bazı çocuklar matematik konularına dair tüm bilgilerini yitirmeye başlarlar.

Erken Çocuklukta Montessori Eğitimi

Erken Çocuklukta Montessori Eğitimi

Montessori Eğitimi,çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmeyi hedefler. Bu yolda çocuğu sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirir.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Nörolojik gelişim bozukluğu olan Otizim doğuştan olabileceği gibi 2 ve 3 yaşlarında da başlayabilir.Verdiği hasarlar beyin yapısındaki işleyiş ve sinir sistemi sorunlarından olduğu düşünülmektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Berkeley Üniversitesi'nde çalışan nörolog Dr. Silvia Bunge, uzun süredir çocukların zekalarının gelişimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktaydı.

Beyin Antrenörlüğü (ForBrain)

Beyin Antrenörlüğü (ForBrain)

Beyin Antrenörlüğü (Forbrain) konusunda Türkiye’de çocuk ve yetişkinlere en verimli egzersizleri uygulayarak daha formda bir beyin performansı elde etmenizi sağlayan kurumlardan biriyiz.

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış hali olan ETEÇOM’un orjinal adı “Responsive Teaching(RT)”dir.

Türkçe Prep Programı

Türkçe Prep Programı

PREP,okuma ve yazmada problem yaşayan ilkokul çağındaki çocuklar için tedavi edici bir okuma anlama programı olarak tanımlanmaktadır.

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi, 4-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.

Otistik Çoçuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)

Otistik Çoçuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) bir erken ve yoğun davranışsal eğitim (EYDE) programıdır.

Zeka Testleri

Zeka Testleri

Özel Eğitim Koçluk Merkezi olarak amacımız çocuklarımıza zeka testlerini uygulayarak onları tüm yönleri ile değerlendirmek ;zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve ruhsal yönlerini tanıyarak gelişimleri konusunda ailelere rehberlik etmektir.

Gelişim Değerlendirme Testleri

Gelişim Değerlendirme Testleri

Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir.

Dikkat ve Performans Testleri

Dikkat ve Performans Testleri

Özellikle okul çağındaki çocukların dikkat dağınıklığı sorunun tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. 14 satırlık testin her bir satırı 20 saniye süre ile sınırlıdır.

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Çocuğun zekası normal veya normalinde üstünde olur ancak dinleme, düşünme, kendini ifade etme, algılama, okuma, yazma becerilerinin tamamında yaşıtlarına oranla zekasında başarı seviyesi düşüktür.

Türkçe Math

Türkçe Math

İlkokulun ortalarına doğru bazı çocuklar matematik konularına dair tüm bilgilerini yitirmeye başlarlar.

Erken Çocuklukta Montessori Eğitimi

Erken Çocuklukta Montessori Eğitimi

Montessori Eğitimi,çocuğun bir birey olarak tüm özelliklerini mümkün olabilecek en ileri seviyede geliştirmeyi hedefler. Bu yolda çocuğu sorular üreten ve sorularına cevaplar bulabilen biri olarak yetiştirir.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Nörolojik gelişim bozukluğu olan Otizim doğuştan olabileceği gibi 2 ve 3 yaşlarında da başlayabilir.Verdiği hasarlar beyin yapısındaki işleyiş ve sinir sistemi sorunlarından olduğu düşünülmektedir.

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları

Berkeley Üniversitesi'nde çalışan nörolog Dr. Silvia Bunge, uzun süredir çocukların zekalarının gelişimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktaydı.

Beyin Antrenörlüğü (ForBrain)

Beyin Antrenörlüğü (ForBrain)

Beyin Antrenörlüğü (Forbrain) konusunda Türkiye’de çocuk ve yetişkinlere en verimli egzersizleri uygulayarak daha formda bir beyin performansı elde etmenizi sağlayan kurumlardan biriyiz.

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış hali olan ETEÇOM’un orjinal adı “Responsive Teaching(RT)”dir.

Türkçe Prep Programı

Türkçe Prep Programı

PREP,okuma ve yazmada problem yaşayan ilkokul çağındaki çocuklar için tedavi edici bir okuma anlama programı olarak tanımlanmaktadır.

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi

Abaküs Mental Aritmetik Eğitimi, 4-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.

Otistik Çoçuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)

Otistik Çoçuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP)

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) bir erken ve yoğun davranışsal eğitim (EYDE) programıdır.