Dikkat ve Performans Testleri

Dikkat ve Performans Testleri

Dikkat ve Performans Testleri

  • 18 10 2019
  • Özel Eğitim Koçum

D2 Dikkat Testi

D2 dikkat testi 9 ile 60 yaş arası uygulanabilen seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir testtir. D2 testi ile psikomotor hız ve performans tespit edilebilmektedir D2 testi bireysel veya grup halinde uygulanmaktadır. Özellikle okul çağındaki çocukların dikkat dağınıklığı sorunun tespitinde önemli bir rol oynamaktadır. 14 satırlık testin her bir satırı 20 saniye süre ile sınırlıdır. En fazla 8 dakikada tamamlanan güvenilir bir testtir. D2 dikkat testi; Özel Eğitim Koçluk merkezinde uygulanmaktadır.

Burdon Dikkat Testi

Burdon dikkat testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite şüphesi olan çocuklarda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır. Burdon dikkat testi 10 - 20 yaş arasındakilere uygulanır her bölüm için ilköğretimin ikinci kademesindekilere 3  lisedekilere 2 dakika süre verilerek uygulanır.

Çalışma ve iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve  uzun süre devam ettirilmesi önemlidir.

Burdon dikkat testi uygulanırken çocukların motivasyonlarının sağlanması testin verimliliği açısından önemlidir.

Bu test özel eğitim koçluk merkezinde uygulanmaktadır.

Franfurter Konsantrasyon Testi

Frankfurter dikkat testi 60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan bir testtir.Çocuktan 90 saniye içinde bitirmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Okula başladıktan 14 gün sonra çocuğa uygulanan frankfurter dikkat testinde 42 adet armut resmini bulması ve üzerini çizmesi istenir. Frankfurter dikkat testi okula başlayan çocuğun dikkatini ölçmekte okula henüz başlamışken sorunu olan çocukları tespit edebilmektedir. Dikkat eksikliğinin belirlenmesinde etkili bir testtir.

Bu test Özel Eğitim Koçluk Merkezinde uygulanmaktadır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi;

Bu test 5 yaş 6 ay ile 10 yıl 11 ay çocuklarda görsel motor işlevini görmek için kullanılan gelişimsel bir testtir hem Çocuklarda hem de yetişkinlerde geriliği regresyonu fonksiyon kaybını beyin hasarlarını saptamaya kişilik saplarını bulmaya Işık tutar. (Çeşitli organik beyin hasarları, afazi, Zeka geriliği, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar vb.), Bender-Gestalt görsel motor algılama testi Özel Eğitim Koçluk Merkezi'nde uygulanmaktadır.