Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)

  • 21 07 2019
  • Özel Eğitim Koçum

ETEÇOM'un Açılımı Nedir?

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış hali olan ETEÇOM’un orjinal adı “Responsive Teaching(RT)”dir.Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald  ABD’de müfredat şeklinde yayınlanmıştır.

ETEÇOM Nasıl Bir Programdır?

İlişki temelli bir yaklaşıma dayalı bir programdır.Birincil bakıcının veya uzman/eğitimcinin çocuğu ile etkileşiminin geliştirmesinin yanı sıra çocuğun bilişsel,iletişim ve sosyal-duygusal gelişimin desteklemeyi hedefler.

ETEÇOM'UN Bilimsel Dayanağı Var Mıdır?

Gelişimi risk altında veya farklı yetersizliği bulunan 0-6 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynleri ile ABD ve Türkiye’de ETEÇOM’un etkililiği sınanmış ve sınanmaya devam edilmektedir.Bu çalışmalar günümüze kadar yapılan ETEÇOM çalışmaları neticesinde Otizm,Down Sendromu,Zihinsel Yetersizlik,Dil ve Konuşma Gecikmesi gibi farklı durumları gözlenen çocuklar ve ebeveynleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.

ETEÇOM Nasıl Uygulanır?

Takibi ve uygulanması kolay olan ETEÇOM ayrıca oldukça da sistematik bir programdır.Programı uygulamacı ister birebir çocuğun kendisi ile uygulayabileceği gibi çocuğun birincil bakıcısı ile de uygulayabilir.ETEÇOM,kurum yada ev merkezli bir erken müdahale programıdır.

ETEÇOM Programı Neleri Kapsar?

ETEÇOM BİLGİ NOTLARI: 16 temel davranış, 66 strateji ile ilişkili ve bunların neden önemli olduğunu ebeveyne/uzmana/eğitimciye açıklayan 130 bilgi notu ve açıklamaları...

ETEÇOM ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERİ: Çocuğun 16 temel davranışı kazanmasına ya da geliştirmesini destekleyici uzmanın/ebeveynin ya da eğitimcinin çocukla kullanacağı 66 öğretimsel strateji ve pratik öneriler

ETEÇOM EV ÖDEVİ: Oturumlarda öğretilen stratejilerin farklı ortam ve durumlarda nasıl kullanılabileceğine dair her oturum sonunda ebeveyn ile geliştirilen eylem planı.

ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek...

ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ: Hangi temel davranışın seçileceğine karar vermede kullanılan ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ SEÇİCİ FORMU…

ETEÇOM OTURUM KILAVUZU: ETEÇOM oturumlarını düzenlemede dikkat edilecek noktaları ortaya koyan rehber...

ETEÇOM TEMEL DAVRANIŞ PROFİLİ: Çocuğun ilgili temel davranışta ilerlemesini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş ölçek...

ETEÇOM OTURUM PLANI: ETEÇOM oturumunun amaçlarını ve işleyişini düzenleyene uygulamacının oturumu yönetmesine yardım eden rehber plan...

ETEÇOM PROGRAMININ UYGULANMASI: ETEÇOM programının nasıl uygulanacağını aşama aşama açıklayan bilgilendirici rehber...

ETEÇOM PLANLAMA VE İZLEME FORMU: ETEÇOM stratejilerinin, tartışma noktalarının ve temel davranış profile puanlarının kaydedildiği ETEÇOM'un ve çocuğun ilerlemesinin izlendiği planlama ve izleme formu...