Zeka Testleri

Zeka Testleri

Zeka Testleri

  • 18 10 2019
  • Özel Eğitim Koçum

WISC-R Zeka Testi

Wısc-r zeka testi David Wechsler tarafından geliştirilmiş 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir zeka testidir.

Test sözel ve performans testleri olmak üzere 2 ana başlık altında 10 alt ve 2 yedek testten oluşur.

Sözel testlerde amaç öğrenme becerisini ve çocuğun aileden çevreden ve eğitim-öğretim ortamından edindiği bilgileri ölçmektir.

Performans testlerde amaç görsel mekansal motor alandaki ve dikkat becerisini ölçmektir.

Özel Eğitim Koçluk Merkezi olarak amacımız çocuklarımıza Wısc-r zeka testi uygulayarak onları tüm yönleri ile değerlendirmek ;zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel ve ruhsal yönlerini tanıyarak gelişimleri konusunda ailelere  rehberlik etmektir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi

Porteus labirentleri testi bireysel zeka testidir. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan test sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. Zekanın planlama genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.Testte 12 labirent vardır ve süre sınırı yoktur. 5 ile 17 yaş arasında ki bireylere uygulanır.